Vidres

Els vinils adhesius són l’últim en decoració, l’eina més adequada per a la imatge i identificació dels seus negocis, llars i flotes. Aparadors: Possibilitat de decorar el seu aparador amb el seu logotip, imatge corporativa, fotografies en vinil imprès, anuncis, etc. Interiors i llars: Es pot adherir a moltes superfícies: com paret, finestres, portes i mobles per a donar-los un toc original.

Pregunti i deixi's assessorar

Carrer Sant Josep de Calassanç, 72
08400 Granollers
BARCELONA
Tel. 938 702 493
Fax. 938 702 493
Móvil 666 550 045
retolsjaner@gmail.com