Corpories

La lletra corpòria o figura, logotip corpori és un element molt utilitzat en recepcions d’empresa, en taulells en locals comercials, en rètols en façanes, en sales de reunió. El rètol corpori és cada vegada mes utilitzat per la gent per la seva garantia, la seva durabilitat i sobretot per la seva elegància.

Pregunti i deixi's assessorar

Carrer Sant Josep de Calassanç, 72
08400 Granollers
BARCELONA
Tel. 938 702 493
Fax. 938 702 493
Móvil 666 550 045
retolsjaner@gmail.com